DYSCYPLINA NARZUCONA PRZEZ SAMEGO SIEBIE

DYSCYPLINĄ NARZUCONA PRZEZ SAMEGO SIEBIE. Ważną rzeczą jest mieć na uwadze, że ostatecznym celem jest dyscyplina wewnętrzna. Gdy dzieci nauczyły się dostosowywać do zaleceń os-oby dorosłej, przeszły pomyślnie poprzez jedno stadium społecznej i psychicznej dojrzałości; gdy dostosowują się do zaleceń swojej grupy, znajdują się w bardziej zaawansowanym stadium rozwoju. O ile jednak mają stać się odpowiedzialnymi i myślącymi obywatelami, muszą się nauczyć, jak przyczyniać się do rozwoju wzorów postępowania grupy oraz jak dostosowywać się do nich, czasami wzory postępowania, jakie grupa nakłada na swoich członków, są niemądre. Jednostka, która nie nauczyła się zastanawiać nad sensem swego postępowania, nie ma innego wyboru, jak dostosować się do wymagań grupy, podczas gdy osoba, która umie ocenić zarówno swoje wzory postępowania, jak i wzory postępowania grupy, może przyczynić się do rozwoju nowych i lepszych wzorów postępowania grupy. Zdolność oddziaływania na myślenie grupy jest celem wysokiej rangi – w skali dojrzałości społecznej, jest jednym z tych celów, których wielu dorosłych nie osiągnęło; ale które szkoła musi rozwijać, jeżeli ma spełnić swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń. DYSCYPLINA NARZUCONA PRZEZ ZADANIE Omówiliśmy trzy rodzaje dyscypliny: dyscyplinę narzuconą przez nauczyciela, narzuconą przez grupę oraz – przez siebie samego. Istnieje jeszcze inny rodzaj dyscypliny, który odgrywa ważną rolę w procesie uczenia się. Jest to dyscyplina narzucona przez zadanie. „Tommy – zawołała pani Bantley – jest godzina siódma. [więcej w: wysiłkowe nietrzymanie moczu, leczenie endometriozy forum, ginekolog Warszawa Śródmieście ]

Powiedzial wiec: „Moze Joanne ma racje” i odwrócil sie

Powiedział więc: „Może Joannę ma rację” i odwrócił się. Po kilku minutach zauważył, że Dukey pisała b we właściwy sposób. Przykład ten wskazuje, że nawet w drugiej klasie grupa rówieśników zaczyna wywierać silny wpływ i dzieci zaczynają myśleć: „Może powinienem zrobić tak, jak robią inne dzieci, a nie to, czego chcą ode mnie dorośli”. Dorośli są skłonni ustosunkowywać się do tego zjawiska dwojako: ignorują tendencję grupy dziecięcej do stwarzania własnych wzorów postępowania i wprowadzają swoją dyscyplinę, lub nie dopuszczają do utworzenia się grup, zdając sobie sprawę, że grupy dziecięce często stawiają opór i przeciwstawiają się autorytetowi i kontroli osoby dorosłej. Jednakże o wiele więcej sensu, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego, miałoby uznanie grupowych potrzeb dzieci, jako normalnych i naturalnych aspektów ich rozwoju i włączenie tych potrzeb do programu wychowawczego. Zamiast warzyć prz eciw biegowi naturalnych tendencji powinniśmy wykorzystać je z pożytkiem. [więcej w: USG tarczycy, Warszawa USG genetyczne, USG ciąży ]