Dwuletnie koszty i jakość w kompleksowej inicjatywie podstawowej opieki zdrowotnej ad

(Szczegółowe informacje na temat interwencji znajdują się w sekcji dodatku dodatkowego, dostępnej wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Beneficjenci opłaty za usługę zostali przypisani co kwartał praktykom, które przeprowadziły wiele wizyt w ramach podstawowej opieki zdrowotnej podczas dwuletniego okresu obserwacji (sekcja 2 w dodatkowym dodatku). Dla każdego przypisanego beneficjenta programu Medicare, CMS płacił oparte na ryzyku opłaty za opiekę, które wahały się od 8 do 40 USD na beneficjenta miesięcznie w pierwszych 2 latach inicjatywy. Poziom opłaty był oparty na hierarchicznej kategorii stanu pacjenta (HCC, miara ryzyka dla kolejnych wydatków) w momencie, gdy beneficjent został po raz pierwszy przypisany do praktyki inicjatywy14. Inni płatnicy (w tym plany Medicare Advantage, opieka zarządzana przez Medicaid, ubezpieczyciele komercyjni , a CMS [w imieniu agencji płatniczych Medicaid w niektórych regionach]) poniosły niższe opłaty, częściowo odzwierciedlając niższy średni poziom ostrości ich pacjentów. Corocznie, począwszy od roku 2, praktyki były uprawnione do udziału we wszelkich oszczędnościach w opłatach za usługę wynikających z obniżonych całkowitych wydatków, w tym opłat za zarządzanie opieką. Wielu płatników non-Medicare oferowało również praktykom możliwość dzielenia się oszczędnościami. Podejście do obliczania wspólnych oszczędności różniło się u poszczególnych płatników. Podejście Medicare obejmuje obliczanie oszczędności na poziomie regionalnym. Jeśli region osiąga oszczędności, praktyka w tym regionie kwalifikuje się do dzielenia się oszczędnościami tylko wtedy, gdy po raz pierwszy uzyska minimalną liczbę punktów jakości na podstawie wyników w zakresie zestawu miar jakości, elektronicznych mierników jakości klinicznej, i miary doświadczenia pacjenta. Pierwsze wspólne dystrybucje oszczędności wystąpiły w 2015 r. I opierały się na oszczędnościach z 2014 r. (Patrz sekcja w dodatkowym dodatku).
Praktyki otrzymywały także raporty zwrotne na poziomie praktyki z kwartalnymi danymi dotyczącymi wydatków na usługi w ramach programu Medicare i korzystania z usług na poziomie regionalnym, praktyki i pacjenta oraz otrzymywanych danych rocznych na temat doświadczeń pacjentów i praktyk stosowanych w praktyce opieki. CMS finansował także działania wspierające kształcenie klinicysty, w tym seminaria internetowe, osobiste spotkania i zindywidualizowane ćwiczenia praktyczne.
Projekt badania
Przeanalizowaliśmy 497 praktyk, które nadal brały udział pod koniec pierwszego kwartału inicjatywy (5 praktyk wycofało się po ocenie warunków uczestnictwa). Użyliśmy dopasowania wyniku skłonności do wyboru 7 grup praktyk porównawczych – dla każdego regionu. Wybraliśmy do 5 praktyk porównawczych dla każdej praktyki inicjatywy, aby zapewnić podobną charakterystykę dla wszystkich pacjentów (np. Wiek, płeć, przewlekłe schorzenia, wcześniejsze wydatki i korzystanie z usług), praktyki (np. Sensowne wykorzystanie EHR i liczba lekarzy ) i rynki (np. średni dochód powiatu) (sekcja 3 w dodatku uzupełniającym) .15 Było w sumie 908 praktyk porównawczych.
Wyciągnęliśmy 30% praktyk porównawczych z tych, które dotyczyły inicjatywy, ale nie zostały wybrane i 70% praktyk porównawczych z tych w obszarach, które były w pobliżu regionów inicjowanych i miały podobne czynniki demograficzne i rynkowe
[patrz też: opryszczka na pensie, neuroborelioza objawy, guma ksantanowa szkodliwość ]

Powiązane tematy z artykułem: guma ksantanowa szkodliwość neuroborelioza objawy opryszczka na pensie