wstrzykujemy srodek cieniujacy

Druga możliwość-doszło do zbliznowania części przewodu bez przetoki , lecz utworzeniem się torbieli ślinianki. W takim przypadku w obrębie ślinianki występuje zazwyczaj podczas jedzenia napięty, sprężysty guz; nakłuwamy torbiel przez policzek w kierunku jak najbardziej ukośnym cienką igłą, przepuszczającą jednak środek kontrastowy; aspirujemy połowę treści, po czym wstrzykujemy środek cieniujący. Jeżeli na zdjęciu widzimy tylko jeden lub kilka bardzo cienkich i krótkich przewodów ślinowych, operacja jest bezcelowa, ponieważ rekonstrukcja przewodu jest praktycznie niewykonalna; w takim przypadku uciekamy się do wyłączenia czynności ślinianki za pomocą naświetlania. Jeżeli natomiast badanie rentgenowskie wykazuje obecność dość szerokiego kikuta części bliższej przewodu, możemy próbować rekonstrukcję sposobem Perthesa po wyłyżeczkowaniu torbieli. [hasła pokrewne: Ginekolog łódź, usg żył, ginekolog ]

Jezeli badanie guza podobnego do naczyniaka jamistego wykazuje tetnienie synchroniczne

Jeżeli badanie guza podobnego do naczyniaka jamistego wykazuje tętnienie synchroniczne z tętnem oraz typowy szmer, mamy do czynienia z naczyniakiem tętniczym (ąngioma arteriale racemosum); tętnice przyległego odcinka języka oraz ich drobne rozgałęzienia przedstawiają się wówczas w postaci wydłużonych i rozszerzonych splotów groniastych. W leczeniu naczyniaka tętniczego dobre wyniki daje stosowanie igieł radowych. Naczyniak limfatyczny języka występuje albo w postaci torbieli wielokomorowej, albo w postaci rozlanej (lymphanginmatosis), przy czym język ulega takiemu powiększeniu że nie może się zmieścić w jamie ustnej; leczenie polega na wstrzykiwaniu płynu zamykającego naczynia po uprzednim odpuszczeniu limfy drogą nakłucia. [podobne: Warszawa ginekolog, USG tarczycy, ginekolog ]