Stentowanie i terapia medyczna w przypadku miażdżycowego zwężenia tętnic nerkowych AD 4

Pomiary wykonano, gdy uczestnicy siedzieli cicho, a średnia z dwóch ostatnich pomiarów została wykorzystana. Uczestnicy grupy stentów przeszli stentowanie Palmaz Genesis (Cordis); predylekcję przeprowadzono według uznania badacza. Badano wszystkie tętnice nerkowe ze stenozami 60% lub więcej. U pacjentów z wieloma zwężeniami stentowanie może być wykonywane jako pojedyncza procedura lub w odstępach 2 do 4 tygodni. Przed sierpniem 2006 r. Użycie urządzenia Angioguard z krótkimi końcówkami było wymagane do ochrony przed zatorami; po tym terminie, według uznania operatora, zastosowano urządzenie zabezpieczające przed zatorem, zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA).
Zwroty od grupy leczenia medycznego do grupy stentów zostały zweryfikowane przez wyznaczony komitet ds. Krzyżowania. Zwroty nie zostały zatwierdzone, chyba że wystąpiło kwalifikujące zdarzenie końcowe lub spełnione zostały wszystkie następujące warunki: ostra niewydolność nerek, całkowite zamknięcie wszystkich tętnic nerkowych i co najmniej jedna nerka o długości ponad 8 cm.
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie poważnego incydentu sercowo-naczyniowego lub nerek – zespołu zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerek, udaru, zawału mięśnia sercowego, hospitalizacji z powodu zastoinowej niewydolności serca, postępującej niewydolności nerek lub konieczności stałej terapii nerkozastępczej. Zawał mięśnia sercowego był oceniany na podstawie obecności objawów klinicznych lub zmian elektrokardiograficznych i podwyższonych markerów sercowych. W badaniu uwzględniono hospitalizację z powodu zastoinowej niewydolności serca, jeśli pacjent przebywał w szpitalu przez 12 godzin lub dłużej z powodu udokumentowanych objawów niewydolności serca i otrzymywał dożylną terapię (leki rozszerzające naczynia krwionośne, diuretyki lub leki inotropowe) podczas pobytu w szpitalu. Postępująca niewydolność nerek została zdefiniowana jako zmniejszenie o 30% lub więcej wartości wyjściowej w szacowanym GFR, przy czym redukcja utrzymywała się przez 60 dni lub dłużej i nie można jej przypisać innym przyczynom. Drugorzędowe kliniczne punkty końcowe obejmowały poszczególne elementy pierwotnego punktu końcowego (ze zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgonem z przyczyn nerkowych jako oddzielnymi punktami końcowymi), jak również ze śmiertelnością ogólną. Pełne definicje punktów końcowych badania znajdują się w dodatkowym dodatku. Pojedyncza komisja punktu końcowego, której członkowie nie byli świadomi zadań grupowych, rozstrzygnęła wszystkie punkty końcowe.
Definicje punktów końcowych zostały zmodyfikowane 12 marca 2012 r. Przez komitet sterujący CORAL, a modyfikacje zostały zatwierdzone przez radę ds. Monitorowania danych i FDA. Te modyfikacje, które zostały wprowadzone przed ujawnieniem danych oraz z komitetem sterującym nieświadomym wskaźników zdarzeń w badanych grupach, miały na celu dostosowanie definicji punktów końcowych do definicji zdarzeń klinicznych, które ewoluowały w trakcie badania.
[podobne: pogryzienie przez meszki, groprinosin forum, granuflex pasta ]

Powiązane tematy z artykułem: granuflex pasta groprinosin forum pogryzienie przez meszki