Niektóre dzieci sa bardziej zdyscyplinowane wewnetrznie niz inne, beda, wiec lepiej umialy dostosowac swoje zachowanie sie do wymagan zadania, które chca spelnic

Niektóre dzieci są bardziej zdyscyplinowane wewnętrznie niż inne, będą, więc lepiej umiały dostosować swoje zachowanie się do wymagań zadania, które chcą spełnić. W dobrze zorganizowanej klasie, w której zwraca się uwagę na aktywność uczniów, bardziej dojrzali często pomagają innym w rozwijaniu dojrzałości zachowania się, nadając ton i wzór całej grupie. Dyscyplina spowodowana przez zadanie opiera się na motywacji pozytywnej. Jednostka musi jakoś widzieć zadanie, jako ważne dla swego pojęcia o samym sobie jako część postrzeganego ja. Dla niektórych Dzieci wystarczy, że nauczyciel myśli, że zadanie jest ważne. Dla większości jednak, szczególnie w okresie przedpokwitania i w okresie dojrzewania, opinia grupy jest jeszcze ważniejsza. Nawet, gdy dziecko w okresie dojrzewania osobiście interesuje się jakimś zadaniem, odczuwa potrzebę poparcia ze strony grupy i szuka najpierw Jej aprobaty. Stąd jednym z głównych zadań nauczycieli klas rednich i wyższych jest upewnienie się, czy grupa ma pozytywne motywy wykonania danego zadania. KIEROWANIE KLASĄ PRZEZ „PRZYGOTOWANIE SYTUACJI” Aby zespoły klasowe wytworzyły motywację i dojrzałość emocjonalną konieczną do samodzielnego kierowania sobą i do wewnętrznego zdyscyplinowania, nauczyciel może pomóc trzema zasadniczymi sposobami: przez „przygotowanie sytuacji”, zmniejszanie niepokoju i zwiększanie niepokoju. Nauczyciele mogą pomóc dzieciom przez „przygotowanie sytuacji” tj. przez zorganizowanie sytuacji uczenia się w taki sposób, żeby uniknąć pewnych trudności, a zapewnić pożądane rezultaty. [więcej w: ginekologia estetyczna, prowadzenie ciąży Warszawa, Ginekolog łódź ]

wskazanie operacyjnego otwarcia przewodu sluchowego wewnetrznego

W odniesieniu do powikłań błędnikowych to maskujące działanie może szczególnie zaważyć na nierozpoznaniu ropni móżdżkowych. Czujność w tym względzie, jak też i długi czas obserwacji oraz ewentualne odstawienie penicyliny w celu ujawnienia niepewnych objawów ustrzegą lekarza przed przeoczeniem. Techniki zabiegów operacyjnych otwierania błędnika jako nazbyt specjalnej nie będziemy tu bliżej omawiać. Krótko rzecz ujmując, różne typy tych zabiegów błędnikowych do tego się sprowadzają, że po wykonaniu operacji doszczętnej ucha środkowego otwieramy przedsionek błędnika przez otwarcie kanałów półkolistych zwykle poziomego i pionowego tylnego, docierając na tej drodze aż do przedsionka (vestibuiicm) i na odbicia wzgórka (promontoriurn), który to zabieg dopełnia otwarcia przestrzeni błędnikowej. W przypadkach powikłanych ropniem przewodu słuchowego wewnętrznego i zapaleniem opon może zaistnieć wskazanie operacyjnego otwarcia przewodu słuchowego wewnętrznego. [przypisy: ginekolog, ginekologia, Ginekolog łódź ]