Niektóre dzieci sa bardziej zdyscyplinowane wewnetrznie niz inne, beda, wiec lepiej umialy dostosowac swoje zachowanie sie do wymagan zadania, które chca spelnic

Niektóre dzieci są bardziej zdyscyplinowane wewnętrznie niż inne, będą, więc lepiej umiały dostosować swoje zachowanie się do wymagań zadania, które chcą spełnić. W dobrze zorganizowanej klasie, w której zwraca się uwagę na aktywność uczniów, bardziej dojrzali często pomagają innym w rozwijaniu dojrzałości zachowania się, nadając ton i wzór całej grupie. Dyscyplina spowodowana przez zadanie opiera się na motywacji pozytywnej. Jednostka musi jakoś widzieć zadanie, jako ważne dla swego pojęcia o samym sobie jako część postrzeganego ja. Dla niektórych Dzieci wystarczy, że nauczyciel myśli, że zadanie jest ważne. Dla większości jednak, szczególnie w okresie przedpokwitania i w okresie dojrzewania, opinia grupy jest jeszcze ważniejsza. Nawet, gdy dziecko w okresie dojrzewania osobiście interesuje się jakimś zadaniem, odczuwa potrzebę poparcia ze strony grupy i szuka najpierw Jej aprobaty. Stąd jednym z głównych zadań nauczycieli klas rednich i wyższych jest upewnienie się, czy grupa ma pozytywne motywy wykonania danego zadania. KIEROWANIE KLASĄ PRZEZ „PRZYGOTOWANIE SYTUACJI” Aby zespoły klasowe wytworzyły motywację i dojrzałość emocjonalną konieczną do samodzielnego kierowania sobą i do wewnętrznego zdyscyplinowania, nauczyciel może pomóc trzema zasadniczymi sposobami: przez „przygotowanie sytuacji”, zmniejszanie niepokoju i zwiększanie niepokoju. Nauczyciele mogą pomóc dzieciom przez „przygotowanie sytuacji” tj. przez zorganizowanie sytuacji uczenia się w taki sposób, żeby uniknąć pewnych trudności, a zapewnić pożądane rezultaty. [więcej w: ginekologia estetyczna, prowadzenie ciąży Warszawa, Ginekolog łódź ]

USZNOPOCHODNE POWIKLANIA WEWNATRZCZASZKOWE

USZNOPOCHODNE POWIKŁANIA WEWNĄTRZCZASZKOWE Zapalenia ucha środkowego i wewnętrznego mogą przejść do wnętrza czaszki i doprowadzić do powikłań wewnątrzczaszkowych. 1. Zapalenie ropne zewnętrznej warstwy opony twardej (pachymeningitis purulenta externa) i ropień zewnątrz-oponowy (abscessus extra s. epiduralis) jest najczęstszym powikłaniem wewnątrzczaszkowym pochodzenia usznego (około 60%). Jest ono powikłaniem zarówno ostrego jak i przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Obecnie w związku ze znacznym zmniejszeniem się ilości powikłań ostrego zapalenia ucha środkowego, ropień zewnątrzoponovvy najczęściej bywa spotykany W przypadkach zaostrzonego, przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Ropień zewnątrzoponowy jest albo powikłaniem głównym, albo towarzyszy innym cięższym powikłaniom, jak zakrzep zatoki esowatej, ropień podoponowy, ropień mózgu lub zapalenie opon miękkich. W przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego, wytworzeniu ropnia zewnątrzoponowego sprzyja rozległe upowietrznienie wyrostka sutkowego i piramidy kości skalistej. [podobne: ginekologia estetyczna, ginekolog Warszawa, prowadzenie ciąży Warszawa ]