Trudno zrozumiec to

Trudno zrozumieć to, że młodzież szczególnie w okresie przedpokwitania, z jednej strony żąda, aby ktoś ograniczał jej zachowanie się, z drugiej – próbuje wyłamać się lub kwestionować nałożone ograniczenia. Czasami stwierdzamy, że jesteśmy wciągnięci w pewnego rodzaju pułapkę przez te niejasne i często sprzeczne motywy. Niektórzy dorośli, gdy staną wobec narzekań dzieci, że zbyt surowo ogranicza się ich zachowanie, reagują w ten sposób, że odrzucają wszystkie lub większość ograniczeń. Potem są przerażeni, gdy dzieci reagują na tę zwiększoną swobodę w ten sposób, że zachowują się gorzej i ganią opiekujących się nimi dorosłych, obciążając ich odpowiedzialnością za zło, które się stało. Z drugiej strony dorośli, którzy próbują być surowi w wypadku takiej zawiłej sytuacji, karząc dzieci i ograniczając je, nie mogą zrozumieć, dlaczego są one tak apatyczne i dlaczego niektóre z nich zachowują się gorzej. Takie dośw iadczenia wskazują, że zachowaniem się dzieci nie można kierować w myśl zasady wszystko albo nic. Dobrym nauczycielem jest ten, który umie pozwolić dzieciom rozwijać się naturalnie i spontanicznie, lecz we właściwym czasie umie również ograniczyć ich zachowanie się. Im wyższe morale grupy i im lepsza sytuacja uczenia się, tym mniejsza jest potrzeba wprowadzania ograniczeń. Ray H. Bixler w pracy o psychoterapii dochodzi do wniosku, że ograniczenia są konieczne nawet w bardzo tolerancyjnych i swobodnych Stosunkach, jakie mają miejsce w terapii zabawowej dzieci. Uważa on, Że nakładanie ograniczeń i przestrzeganie ich jest ważną częścią postępowania terapeutycznego. Nie znakzy to jednak, że psychoterapeuta powinien być osobą karzącą, powinien raczej przeszkodzić lub uniemożliwić dzieciom postępować antyspołecznie lub w sposób niepożądany. Mówi Bixler : Można być wyrozumiałym dla pewnego rodzaju uczucia antyspołecznego pacjenta lub po trzeby dokonywania czynów antyspołecznych, nie pozwalając mu na wprowadzenie tych uczuć w czyn w czasie wywiadu. [przypisy: moksonidyna, vita buerlecithin cena, amol na zatoki ]

Powiązane tematy z artykułem: amol na zatoki moksonidyna vita buerlecithin cena