Ucza sie równiez znajdowac przyjemnosc w pewnosci i stalosci, która sie rozwija, gdy „struktura” jest w znacznej mierze wytworzona i utrzymana przez nauczyciela

Uczą się również znajdować przyjemność w pewności i stałości, która się rozwija, gdy struktura jest w znacznej mierze wytworzona i utrzymana przez nauczyciela. Gdy uczą się pracować i myśleć, jako zespół, słuchać jeden drugiego, nie rozmawiać, kiedy mówią inni, i brać na siebie w pewnej mierze odpowiedzialność kierownictwa, stają się stopniowo zdolni brać coraz większy udział w kierowaniu i kontroli oraz tworzyć własną formę. Gdy dzieci stają się bardziej dojrzałe, nabywają nie tylko umiejętności koniecznych dla samokontroli i samodzielnego kierowania sobą, lecz również rozwijają postawy polegające na tym, że wolą pracę w grupach wewnętrznie zdyscyplinowanych i pragną wyrabiać w sobie własne normy dyscypliny wewnętrznej. Jednakże nawet wtedy, gdy dzieci są gotowe w dużym stopniu kierować sobą, jak na przykład, gdy są w okresie dojrzewania, odczuwają potrzebę oparcia się o dorosłego, którego można by prosić o rad ę lub uczuciowe poparcie i do którego ma się dostęp w wypadkach nagłej potrzeby. Ponadto wzrost dyscypliny wewnętrznej i stałości czy nawet krzywa wzrostu nie są ciągłe, ani też dzieci nie zawsze przyjmują pomoc dorosłych, nawet wtedy, gdy odczuwają naglącą potrzebę. W Okresie przedpokwitania, na przykład, młodzież często przechodzi okres buntu, kiedy to przeszkadzanie i dokuczanie dorosłym wydaje się być największą przyjemnością. Bardzo często takie zachowanie się jest rodzajem psychologicznej zasłony dymnej dla uczuć bezradności i niepewności – to znaczy, przybierając postawę wrogą młodzież próbuje nie przyznać się wobec samych siebie, że odczuwa jakąkolwiek potrzebę kontroli czy pochwały ze strony nauczycieli i rodziców. [więcej w: neuroborelioza objawy, skrzywienie prącia, pochp rokowania ]

Powiązane tematy z artykułem: neuroborelioza objawy pochp rokowania skrzywienie prącia