Usuwamy slinianke podzuchwowa z ciecia lukowatego

Usuwamy śliniankę podżuchwową z cięcia łukowatego, które przebiega pod dolnym brzegiem gruczołu; cięcie to nie powinno być za małe. Po przecięciu skóry przecinamy w linii cięcia skórnego mięsień szeroki szyi i powięź szyjną, po czym preparujemy i odchylamy do góry płat skórno-mięśniowo-powięziowy obnażając dolny brzeg żuchwy; w ten sposób unikamy uszkodzenia ważnych gałęzi nerwu twarzowego. Cięcie to krzyżuje w pobliżu brzegu żuchwy tętnicę szczękową zewnętrzną i żyłę twarzową przednią; naczynia te przecinamy po podwiązaniu w odcinkach bliższym i dalszym i rozpoczynamy wyosabnianie ślinianki, najlepiej od bieguna przedniego. [więcej w: przeglądarka do sanatorium, sanatoria przeglądarka, zamiana ciał cda ]

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka do sanatorium sanatoria przeglądarka zamiana ciał cda