USZNOPOCHODNE POWIKLANIA WEWNATRZCZASZKOWE

USZNOPOCHODNE POWIKŁANIA WEWNĄTRZCZASZKOWE Zapalenia ucha środkowego i wewnętrznego mogą przejść do wnętrza czaszki i doprowadzić do powikłań wewnątrzczaszkowych. 1. Zapalenie ropne zewnętrznej warstwy opony twardej (pachymeningitis purulenta externa) i ropień zewnątrz-oponowy (abscessus extra s. epiduralis) jest najczęstszym powikłaniem wewnątrzczaszkowym pochodzenia usznego (około 60%). Jest ono powikłaniem zarówno ostrego jak i przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Obecnie w związku ze znacznym zmniejszeniem się ilości powikłań ostrego zapalenia ucha środkowego, ropień zewnątrzoponovvy najczęściej bywa spotykany W przypadkach zaostrzonego, przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Ropień zewnątrzoponowy jest albo powikłaniem głównym, albo towarzyszy innym cięższym powikłaniom, jak zakrzep zatoki esowatej, ropień podoponowy, ropień mózgu lub zapalenie opon miękkich. W przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego, wytworzeniu ropnia zewnątrzoponowego sprzyja rozległe upowietrznienie wyrostka sutkowego i piramidy kości skalistej. [podobne: tętniak na wątrobie, groprinosin forum, moksonidyna ]

Powiązane tematy z artykułem: groprinosin forum moksonidyna tętniak na wątrobie