A Pharmacogenetic versus Clinical Algorithm for Warfarin Dosing AD 4

Dwaj lekarze, którzy nie byli świadomi zadań z grupy badawczej, stwierdzili poważne krwawienia i poważne zdarzenia niepożądane zakrzepowo-zatorowe. Definicje poważnego krwawienia, 22 istotnego klinicznie krwawienia i choroby zakrzepowo-zatorowej podano w Dodatku Uzupełniającym. Analiza statystyczna
Przeanalizowaliśmy pierwotny wynik w zmodyfikowanej populacji zamiar-leczenie, która objęła wszystkich pacjentów poddanych randomizacji z wyjątkiem pacjentów, dla których dane INR nie były dostępne (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Wyniki bezpieczeństwa analizowano w całej kohorcie, niezależnie od tego, czy pacjenci otrzymywali badany lek. Wykorzystaliśmy modele regresji do analizy wyników pierwotnych i wtórnych, stosując regresję liniową dla odsetka czasu w zakresie terapeutycznym i regresji Coxa dla wyników czas-do-zdarzenia. W protokole określono, że prowadzimy analizy coprimary, w których ocenialiśmy wynik pierwotny u wszystkich pacjentów oraz w podgrupie pierwotnej, która obejmowała pacjentów, którzy mieli bezwzględną różnicę 1,0 mg lub więcej w przewidywanej początkowej dawce dziennej między algorytmem dozowania opartym na genotypie. i kliniczny algorytm dawkowania. Zastosowaliśmy podejście alfa alokacji, które formalnie pozwala na ocenę korzyści leczenia w wzbogaconej podgrupie jako końcowy punkt kopie. W tym podejściu ogólny wskaźnik błędów typu I wynoszący 0,05 dla pierwotnego wyniku został podzielony między analizy przeprowadzone wśród wszystkich pacjentów i wśród osób w podgrupie podstawowej.17 Wszystkie modele zostały dostosowane do zmiennych stratyfikacji (centrum i rasa). Dodatkowymi podgrupami, które zostały wcześniej określone, były: rasa (czarna vs. nieczysta), płeć oraz całkowita liczba wariantów allelicznych (1 wariant w porównaniu z wariantem 0 lub> w CYP2C9 lub VKORC1 5). Wszystkie testy statystyczne były dwustronne. Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu pakietu statystycznego R, wersja 3.0.1 (R Development Core Team).
Określiliśmy minimalną wykrywalną różnicę wynoszącą 5,5% w średnim odsetku czasu w zakresie terapeutycznym między grupą kierowaną genotypem a grupą kierowaną klinicznie w całej badanej populacji.16 Przyjmowaliśmy odchylenie standardowe dla odsetka czasu w zakresie terapeutycznym. 25% i potencjalny wskaźnik rezygnacji wynoszący 10%. Na podstawie wskaźników rekrutacji 15 początkowa liczebność próby 1238 pacjentów została skorygowana do 1022 pacjentów w dniu 16 września 2012 r. (Za zgodą Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa). Skorygowany rozmiar próbki dawał moc co najmniej 80% do wykrywania różnicy między grupami 5,5% przy wskaźniku błędu typu I wynoszącym 0,04 wśród wszystkich pacjentów i 9,0% różnicy przy wskaźniku błędu typu I wynoszącym 0,01 wśród pacjentów w analiza porównawcza.
Wyniki
Pacjenci, genotypowanie i obserwacja
Tabela 1
[podobne: jak pozbyc sie czkawki, granuflex pasta, jak pozbyc sie czkawki Warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: granuflex pasta groprinosin forum jak pozbyc sie czkawki