CHOROBY ZYLY WROTNEJ

Zwężenie żyły wrotnej (stenosis venae portae) Utrudnienie krążenia w żyle wrotnej spostrzega się najczęściej w zanikowej marskości wątroby, gdy bliznowaciejąca tkanka łączna, rozwijając się dokoła rozgałęzień żyły wrotnej, uciska je coraz bardziej i ścieśnia ich światło. Rzadziej przyczyną utrudnienia są guzy we wrotach wątroby (rak, kilak, gruczoły białaczkowe i in.), postronki po zapaleniu otrzewnej, np. w przypadkach wrzodu trawiennego w odźwierniku lub dwunastnicy, duże guzy samej wątroby itp. W razie utrudnienia krążenia w żyle wrotnej prąd krwi kieruje się na drogi oboczne ku żyłom głównym. Prócz połączeń powierzchownych, wytwarza się połączenie oboczne poprzez żyły głębokie. Do żyły górnej głównej krew kieruje się drogą następującą: z żyły wrotnej do żyły śledzionowej, stąd do jej gałązek krótkich żył żołądkowych i lewej żyły żołądkowo-sieciowej, następnie do żyły wieńcowej żołądka, żył przełykowych i żyły nieparzystej, z której k rew płynie do górnej żyły głównej. Druga droga wiedzie krew z górnej żyły krezkowej poprzez prawą żyłę żołądkowo-sieciową, żyłę wieńcową żołądka, żyły przełykowe i żyłę nieparzystą do górnej żyły głównej. Zdolną żyłą główną istnieją także dwie drogi głębokie. Pierwsza kieruje krew z żyły wrotnej do dolnej żyły krezkowej, następnie do górnej żyły odbytniczej, do splotu odbytniczego, do obu środkowych tył odbytniczych, żyły podbrzusznej, wspólnej żyły biodrowej i wreszcie do żyły głównej dolnej. Druga droga biegnie początkowo tak samo, a począwszy od splotu odbytniczego wiedzie krew do dolnej żyły odbytniczej, stąd do żyły sromowej wewnętrznej, żyły podbrzusznej, biodrowej wspólnej i do żyły głównej dolnej. Pęknięcie silnie rozszerzonych głębokich żył może spowodować obfity krwotok do przełyku, żołądka lub z odbytnicy. Prócz obocznego rozszerzenia żył zwężenie żyły wrotnej wywołuje pu chlinę brzuszną. W zanikowej marskości wątroby prócz utrudnienia krążenia w układzie żyły wrotnej w powstaniu puchliny odgrywają moim zdaniem pewną rolę także inne czynniki. Przemawia za tym szybkie wessanie puchliny brzusznej, które spostrzegałem w niektórych przypadkach marskości wątroby po zastosowaniu leczenia przetworami rtęciowymi w postaci dożylnego wstrzykiwania salirganu, zwłaszcza w skojarzeniu z zakwaszeniem ustroju chlorkiem amonu lub gelacidem. Duża puchlina brzuszna może uciskać także na dolną żyłę główną. Do puchliny brzusznej dołączają się wtenczas obrzęki na dolnych kończynach, a rozszerzenie żył na powierzchni brzucha nie ogranicza się tylko do rozszerzenia sieci okołopępkowej (caput Medusae), lecz zajmuje także żyły bocznych części brzucha, poprzez które wytwarza się krążenie oboczne dolnej żyły głównej do górnej żyły głównej. Przebieg, rokowanie i leczenie w przypadkach zwężenia żyły wrotnej zależ ą od choroby podstawowej. [patrz też: przeglądarka do sanatorium, pochp rokowania, moksonidyna ]

Powiązane tematy z artykułem: moksonidyna pochp rokowania przeglądarka do sanatorium