Dwuletnie koszty i jakość w kompleksowej inicjatywie podstawowej opieki zdrowotnej

Opłaty za usługi świadczą usługodawcom bodziec do faworyzowania wartości nad wartością w dostarczaniu opieki zdrowotnej i mogą powodować fragmentaryczną opiekę, która często nie jest skoordynowana, nie koncentruje się na pacjencie i nie jest proaktywna w zarządzaniu zdrowiem populacji. wysiłki mające na celu poprawę opieki poprzez zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (np. korzystanie z domów opieki medycznej skupionych na pacjentach [PCMHs]) szybko się rozwinęły w ciągu ostatnich lat, 4,5 pierwszych dowodów na ich wpływ na jakość i koszty opieki zdrowotnej jest mixed.6 W październiku 2012 r. Centra Medicare i Medicaid Services (CMS), we współpracy z 39 prywatnymi i publicznymi płatnikami, uruchomiły kompleksową inicjatywę Primary Care Initiative. Inicjatywa miała na celu przetestowanie nowego podejścia do płatności i świadczenia podstawowej opieki przez 4 lata w siedmiu regionach w Stanach Zjednoczonych, w celu poprawy jakości i obniżenia kosztów.7 Od uczestniczących praktyk podstawowej opieki zdrowotnej wymagano wprowadzenia zmian w świadczenie opieki, które zwiększyłoby ich możliwości w pięciu obszarach funkcjonalnych: dostęp do opieki i ciągłość opieki, planowana opieka nad potrzebami prewencyjnymi i chronicznymi, zarządzanie ryzykiem stratyfikacji ryzyka, zaangażowanie pacjentów i ich opiekunów oraz koordynacja opieki z innymi świadczeniodawcami opieki nad pacjentami . Inicjatywa nie wymagała praktyk mających na celu uzyskanie zewnętrznego rozpoznania jako PCMH. Inicjatywa wspiera wysiłki tych praktyk, oferując ulepszone płatności, informacje zwrotne na temat danych i wsparcie w zakresie uczenia się.
Inicjatywa ta stanowi okazję do oceny nowego, wielowarstwowego modelu świadczenia usług w zakresie płatności i opieki podstawowej w ramach dużego i różnorodnego zestawu praktyk. W tym badaniu oceniamy wpływ inicjatywy na wydatki w ramach programu Medicare, korzystanie z usług, wybrane miary jakości opieki i doświadczenia pacjenta w ciągu pierwszych 2 lat trwania inicjatywy.
Metody
Interwencja
CMS wybrał siedem regionów – w tym cztery stany (Arkansas, Colorado, New Jersey i Oregon) i trzy obszary metropolitalne (Cincinnati-Dayton [Ohio i Kentucky], Hudson Valley-Capital District [New York] i Tulsa, Oklahoma) – na podstawie zakresu zainteresowania płatnika inicjatywą i zróżnicowania geograficznego.9-11 Udział w liczbie uczestników ułatwia transformację praktyki poprzez dostosowanie zachęt.12 W wybranych regionach CMS wybrał 502 praktyki (zdefiniowane według adresu fizycznego) spośród 978 wnioskodawców, w dużej mierze wykorzystując punktację, która w dużym stopniu obciążyła sensowne wykorzystanie elektronicznych kart zdrowia (EHR) i nie zawierała wydatków ani miar jakości (z znaczącym wykorzystaniem , odnoszącym się do wykorzystania technologii EHR w celu poprawy jakości opieki zdrowotnej i spełnienie innych celów określonych przez programy motywacyjne CMS). Wyniki nie były powiązane z wydatkami na praktykę przypadającą na beneficjenta programu Medicare w momencie rozpoczęcia badania lub na podstawie obserwacji. Większość inicjatyw zawartych w inicjatywie miała znaczne możliwości usprawnienia opieki w momencie rozpoczęcia inicjatywy.13
Zwiększona płatność za praktyki inicjatywy przez CMS i większość 39 pozostałych uczestniczących płatników miała formę opłat za opiekę, które nie były oparte na wizytach, ale były wypłacane co miesiąc dla jednego beneficjenta (oprócz opłaty tradycyjnej za płatności za usługi) dla pacjentów przypisywanych praktykom wspierającym i utrzymującym świadczenie rozszerzonych usług podstawowej opieki zdrowotnej
[hasła pokrewne: amol na zatoki, wizaz pl intymnie, odma samoistna ]

Powiązane tematy z artykułem: amol na zatoki odma samoistna wizaz pl intymnie