DYSCYPLINA NARZUCONA PRZEZ SAMEGO SIEBIE

DYSCYPLINĄ NARZUCONA PRZEZ SAMEGO SIEBIE. Ważną rzeczą jest mieć na uwadze, że ostatecznym celem jest dyscyplina wewnętrzna. Gdy dzieci nauczyły się dostosowywać do zaleceń os-oby dorosłej, przeszły pomyślnie poprzez jedno stadium społecznej i psychicznej dojrzałości; gdy dostosowują się do zaleceń swojej grupy, znajdują się w bardziej zaawansowanym stadium rozwoju. O ile jednak mają stać się odpowiedzialnymi i myślącymi obywatelami, muszą się nauczyć, jak przyczyniać się do rozwoju wzorów postępowania grupy oraz jak dostosowywać się do nich, czasami wzory postępowania, jakie grupa nakłada na swoich członków, są niemądre. Jednostka, która nie nauczyła się zastanawiać nad sensem swego postępowania, nie ma innego wyboru, jak dostosować się do wymagań grupy, podczas gdy osoba, która umie ocenić zarówno swoje wzory postępowania, jak i wzory postępowania grupy, może przyczynić się do rozwoju nowych i lepszych wzorów postępowania grupy. Zdolność oddziaływania na myślenie grupy jest celem wysokiej rangi – w skali dojrzałości społecznej, jest jednym z tych celów, których wielu dorosłych nie osiągnęło; ale które szkoła musi rozwijać, jeżeli ma spełnić swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń. DYSCYPLINA NARZUCONA PRZEZ ZADANIE Omówiliśmy trzy rodzaje dyscypliny: dyscyplinę narzuconą przez nauczyciela, narzuconą przez grupę oraz – przez siebie samego. Istnieje jeszcze inny rodzaj dyscypliny, który odgrywa ważną rolę w procesie uczenia się. Jest to dyscyplina narzucona przez zadanie. Tommy – zawołała pani Bantley – jest godzina siódma. [więcej w: skrzywienie prącia, opryszczka na pensie, amol na zatoki ]

Powiązane tematy z artykułem: amol na zatoki opryszczka na pensie skrzywienie prącia