Edoksaban w porównaniu z warfaryną u pacjentów z migotaniem przedsionków AD 3

Randomizacja została przeprowadzona przy użyciu centralnego, 24-godzinnego, interaktywnego, skomputeryzowanego systemu reagowania. Pacjenci, którzy już przyjmowali antagonistę witaminy K poddawali się randomizacji po wartości INR wynoszącej 2,5 lub mniej. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z następującymi cechami: wynik CHADS2 2 lub 3 w porównaniu z wynikiem 4, 5 lub 6 i status w odniesieniu do potrzeby zmniejszenia dawki edoksabanu.6 Grupa edoksabanu w dużych dawkach otrzymywała 60 mg, a grupa niskodawkowa 30 mg. W przypadku pacjentów w obu grupach dawkę zmniejszono o połowę, jeśli w czasie randomizacji lub w trakcie badania wystąpiła jakakolwiek z następujących cech: szacowany klirens kreatyniny wynoszący od 30 do 50 ml na minutę, masę ciała 60 kg lub mniej lub jednoczesne stosowanie werapamilu lub chinidyny (silnych inhibitorów glikoproteiny P). Poprawka protokołu z 22 grudnia 2010 r. Nakazała podobne modyfikacje dawek w przypadku równoczesnego stosowania dronedaronu. Po randomizacji standardowego dawkowania wznowiono, jeśli werapamil, chinidyna lub dronedaron zaprzestano, a jeśli nie było innego powodu zmniejszenia dawki edoksabanu. Każdy pacjent otrzymał dwa zestawy badanych leków: aktywny edoksaban i warfarynę pasującą do placebo lub edoksaban zawierający placebo i aktywną warfarynę.
INR mierzono co najmniej raz w miesiącu za pomocą zaszyfrowanego urządzenia do punktów opieki. Aby utrzymać oślepienie, generowano fałszywe wartości INR dla pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do edoksabanu. Czas w zakresie terapeutycznym w grupie leczonej warfaryną obliczono za pomocą interpolacji liniowej, 8 z wartościami INR zaokrąglonymi do najbliższych 0,19. Wizyty badawcze zaplanowano na dni 8, 15, 29 i 60, w 3 miesiącu i przynajmniej co 3 miesiące.
Pod koniec badania pacjenci przeszli do otwartej doustnej terapii przeciwkrzepliwej z wykorzystaniem szczegółowego planu (patrz protokół badania). Pacjenci, którzy dokonali przejścia z edoksabanu na antagonistę witaminy K o otwartym oznaczeniu, otrzymywali zarówno aktywny edoksaban w małej dawce, jak i antagonistę witaminy K o otwartym oznaczeniu, aż do osiągnięcia INR na poziomie 2,0 lub 2 tygodni (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Przynajmniej trzy pomiary INR zostały zlecone między 4 i 14 dniem okresu przejściowego; konieczne było zastosowanie zatwierdzonego algorytmu dawkowania dla antagonisty witaminy K.
Studiuj punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności był czas do pierwszego orzeczonego udaru (niedokrwiennego lub krwotocznego) lub ogólnoustrojowego zatoru. Głównym punktem końcowym bezpieczeństwa było orzeczone poważne krwawienie podczas leczenia, zgodnie z definicją Międzynarodowego Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy10. Kluczowymi drugorzędowymi złożonymi punktami końcowymi były: udar, ogólnoustrojowe zatorowe lub śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych (w tym krwawienie); zawał mięśnia sercowego, udar, ogólnoustrojowe zatorowe zdarzenie lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych; i udar, ogólnoustrojowe zatorowe zdarzenie lub śmierć z dowolnej przyczyny
[przypisy: pogryzienie przez meszki, wizaz pl intymnie, tętniak wątroby ]

Powiązane tematy z artykułem: pogryzienie przez meszki tętniak wątroby wizaz pl intymnie