Edoksaban w porównaniu z warfaryną u pacjentów z migotaniem przedsionków AD 7

Leczenie edoksabanem wiązało się z mniejszą roczną częstością zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych niż warfaryna: 3,17% dla warfaryny, w porównaniu z 2,74% dla edoksabanu z dużą dawką (współczynnik ryzyka, 0,86; 95% CI, 0,77 do 0,97; P = 0,01 ) i 2,71% z niską dawką edoksabanu (współczynnik ryzyka, 0,85; 95% CI, 0,76 do 0,96; P = 0,008), z ustaleniami w podobnym kierunku dla wskaźnika zgonu z dowolnej przyczyny. Zannualizowana częstość pierwotnego wyniku klinicznego netto (zgon z jakiejkolwiek przyczyny, udaru, ogólnoustrojowego zatoru lub dużego krwawienia) była istotnie niższa w przypadku obu schematów edoksabanu niż warfaryny: 8,11% w przypadku warfaryny, w porównaniu z 7,26% w przypadku dużych dawek edoksaban (współczynnik ryzyka, 0,89, 95% CI, 0,83 do 0,96, P = 0,003) i 6,79% z niską dawką edoksabanu (współczynnik ryzyka, 0,83, 95% CI, 0,77 do 0,90, P <0,001) (Tabela 3). Podobnie, w porównaniu z warfaryną, oba schematy leczenia edoksabanem wiązały się ze znacznie niższym odsetkiem wyniku klinicznego wtórnego zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, upośledzeniem udaru lub krwawieniem zagrażającym życiu, oraz z trzeciorzędowym wynikiem klinicznym wyniku udaru, ogólnoustrojowym epizodem zatorowym, zagrażające życiu krwawienie lub śmierć z jakiejkolwiek przyczyny.
Podgrupy
W analizach podgrupy pierwszorzędowego punktu końcowego skuteczności stwierdzono istotne interakcje (przy P <0,05) między leczeniem i podgrupami określonymi według statusu w odniesieniu do wcześniejszego odbioru antagonisty witaminy K (warfaryna vs. obie grupy edoksabanu), jednoczesne stosowanie aspiryny (warfaryna w porównaniu z małą dawką edoksabanu) oraz jednoczesne stosowanie amiodaronu (warfaryna vs. mała dawka edoksabanu) (ryc. S3 w dodatkowym dodatku). Zmniejszenie głównego krwawienia edoksabanem w porównaniu z warfaryną było znamiennie większe u pacjentów, którzy otrzymywali zmniejszenie dawki przy randomizacji niż u tych, którzy nie otrzymywali zmniejszenia dawki (ryc. S4 w dodatkowym dodatku).
Inne wyniki bezpieczeństwa
Wskaźniki zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych były podobne w trzech grupach (tabela S1 w dodatku uzupełniającym). Proporcje pacjentów z podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych lub z uszkodzeniem komórek wątrobowych były również podobne w trzech grupach.
Porównanie schematów edoksabanu
W analizie zamiar-leczenie częstość występowania udaru lub ogólnoustrojowego zatoru była mniejsza w przypadku edoksabanu z dużą dawką niż edoksabanu o małej dawce (p <0,001); różnica ta wynikała ze względnego zmniejszenia częstości występowania udaru niedokrwiennego o 29% w przypadku edoksabanu z dużą dawką (236 vs. 333 zdarzenia), które z nawiązką rekompensowały większą częstość występowania udaru krwotocznego (49 zdarzeń w porównaniu z 30 zdarzeniami z niskim poziomem -dawka edoksabanowa), chociaż udary krwotoczne miały bardziej poważne następstwa niż udary niedokrwienne [więcej w: pogryzienie przez meszki, jak pozbyc sie czkawki, jak pozbyc sie czkawki Warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: groprinosin forum jak pozbyc sie czkawki pogryzienie przez meszki