Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą ad 9

Dowody transdukcji w komórkach oskrzeli mogą prawdopodobnie odzwierciedlać zwiększoną skuteczność przenoszenia genów w nabłonku dolnych dróg oddechowych w porównaniu z nabłonkiem nosa, jak doniesiono u gryzoni.12,18 Alternatywnie, uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych może znacznie zwiększyć transfer genu przez ścieranie odpowiednie komórki docelowe (tj. powierzchowne komórki kolumnowe) i eksponowanie wektora na komórki podstawowe, które łatwiej ulegają transdukcji, ale nie normalnie eksprymują CFTR.35 Zatem dane dotyczące transdukowanego nabłonka z wcześniej traumatyzowanych obszarów mogą nie być reprezentatywne dla transferu genów do nienaruszonego, nieuszkodzonego nabłonka, takiego jak traktowany w naszym badaniu. Podsumowując, transfer genów za pośrednictwem adenowirusa-wektor do nabłonka nosa dotkniętego mukowiscydozą jest nieskuteczny. Jedną potencjalną strategią rozwiązania tego problemu byłoby ukierunkowanie wektorów adenowirusowych na podstawowe komórki. Inne wymagałyby próby rozróżnienia komórek podstawowych na komórki kolumnowe. Trzecim byłoby zmodyfikowanie samego wektora, aby stał się zwrotnikiem dla komórek kolumnowych. Jeśli nabłonek nosowy jest typowy dla wszystkich ludzkich regionów dróg oddechowych pod względem obserwowanej nieskuteczności transferu genów za pośrednictwem adenowirusa-wektor, wydaje się rozważne również przyspieszenie rozwoju alternatywnych wektorów 45 lub zmodyfikowanie wektorów adenowirusowych, jeśli przeniesienie genu ma odnieść sukces w leczeniu płuc u pacjentów z mukowiscydozą.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez stypendia Fundacji Mukowiscydozy (R026 i R881), Narodowego Instytutu Cukrzycy i Chorób Płuc i Nerek (P30 DK47757), Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (HL42384 i HL51818) oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (RR00046).
Dr Wilson i pani Grossman posiadają kapitał w Genova, Inc., firmie zajmującej się rozwojem technologii transferu genów.
NAPS Patrz dokument nr NAPS 05245 na siedem stron materiałów uzupełniających. Zamówienie od NAPS c / o Microfiche Publications, PO Box 3513, Grand Central Station, Nowy Jork, NY 10163-3513.
Jesteśmy wdzięczni K. Burnsowi, C. Foy, J. Robinson, J. Winders, C.-H. Wong i I. Wortman za fachową pomoc techniczną, L. Dudusowi i H. Ye za pomoc w badaniach nad hybrydyzacją in situ, P. Noone i W. Bennettowi za pomoc w badaniach nad symulacją dawkowania, K. Kozarsky pomoc w badaniach serologicznych dla adenowirusa metodą Western blot, dla L. Browna dla pomocy redakcyjnej, dla personelu pielęgniarskiego z General Clinical Research Center dla specjalistycznej opieki nad pacjentem oraz dla pacjentów, którzy uczestniczyli w tym trudnym badaniu.
Author Affiliations
Z Zakładu Medycyny, Centrum Badań nad Mukowiscydozą i Płucami (MRK, KWH, ZZ, JCO, KRJ, LGJ, RCB) oraz Departamentów Pediatrii (TLN, P.-CH, MWL) i Biostatystyki (LJE) , School of Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill; oraz Instytut Terapii Ludzkich Gene i Wydział Inżynierii Molekularnej i Komórkowej, University of Pennsylvania, Filadelfia (JFE, MG, JMW).
Prośba o przedruk do Dr. Knowlesa w Centrum Badań nad Cybuchami i Płucami, 724 Burnett-Womack Bldg., CB 7020, University of North Carolina w Chapel Hill, Chapel Hill, NC 27599-7020.
[patrz też: sarkoidoza płucna, jak pozbyc sie czkawki, opryszczka na pensie ]

Powiązane tematy z artykułem: jak pozbyc sie czkawki opryszczka na pensie sarkoidoza płucna