NAUCZYCIEL W ROLI OSOBY OSLABIAJACEJ NIEPOKÓJ

NAUCZYCIEL W ROLI OSOBY OSŁABIAJĄCEJ NIEPOKÓJ. Jedną z ważnych funkcji nauczyciela, jak zresztą i każdego kierownika, jest osłabianie niepokoju. Pewne minimum niepokoju jest istotne dla większości wypadków uczenia się, lecz zbyt wiele niepokoju przeszkadza grupie w nauce, wywołuje wrogość i prowokuje agresywne zachowanie się. Może też spowodować, że klasa zamknie się w swojej zbiorowej skorupie i odmówi udziału w jakimkolwiek pozytywnym doświadczeniu poznawczym. Zbyt silna obawa może mieć również: wpływ wypaczający. Uniemożliwia jednostkom widzenie faktów takimi, jakimi są rzeczywiście i przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się. Jedną z wyróżniających cech charakteryzujących dobrych i doświadczonych nauczycieli jest ich zdolność do wyczuwania poziomu niepokoju w zespole klasowym. Nauczyciele ci zdają sobie sprawę, że klasa, bardziej przejęta niepokojem niż uczeniem się, niewiele może się nauczyć. Jak wykazaliśmy poprzednio, jedn ostki, które odczuwają silny niepokój, są nim bardzo zaabsorbowane. Najbardziej pragną zrobić coś z tym niepokojem i są stosunkowo nie zainteresowane udziałem w zajęciach, które nauczyciel przygotował dla nich. Gdy pierwszego dnia nowego roku szkolnego Geneweve przyszła do drugiej klasy, spotkała ją przyjemna niespodzianka, Ukochana jej nauczycielka klasy pierwszej, panna Peters, miała być jej nauczycielką również w klasie drugiej. [więcej w: guma ksantanowa szkodliwość, granuflex pasta, przeglądarka do sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: granuflex pasta guma ksantanowa szkodliwość przeglądarka do sanatorium