Planowane wyniki urodzenia i urodzenia poza szpitalem czesc 4

Wśród kobiet, które planowały wyjść poza szpital, kobiety, które zostały przeniesione do szpitala, miały wyższe wskaźniki tych chorób niż kobiety, które zakończyły poród poza szpitalem. Kobiety, które planowały poród w szpitalach, były bardziej prawdopodobne niż kobiety, które planowały i kończyły porody pozaszpitalne, aby zapewnić je we wczesnym okresie (37 do 38 tygodnia ciąży) (21,6% w porównaniu z 11,1%, P <0,001). i mniej prawdopodobne, że wystąpią w 42. tygodniu ciąży i później (1,1% w porównaniu do 4,9%, P <0,001). Wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki leczenia narodzin w szpitalu i poza szpitalem, z przekalkulowaniem i bez przekwalifikowania jako planowe urodzenie poza szpitalem. Częstość zgonów płodów nie różniła się istotnie między grupami przed reklasyfikacją (1,3 na 1000 porodów w – porody szpitalne w porównaniu do 0,6 zgonów na 1000 porodów wśród porodów poza szpitalem, P = 0,30). Po przeniesieniu transferów szpitalnych do kategorii planowanych porodów poza szpitalem odsetek zgonów płodów był wyższy (choć nie doszedł do poziomu istotności) wśród porodów poza szpitalem niż w przypadku porodów szpitalnych (2,4 vs. 1,2 zgonów na 1000 porodów, p = 0,05) (tabela 3). Podobnie wskaźniki śmierci okołoporodowej i noworodkowej nie różniły się istotnie przed przeniesieniem transferów (P> 0,1 dla wszystkich porównań), ale były wyższe w przypadku planowanych porodów poza szpitalem niż w przypadku planowanych narodzin w szpitalu po zmianie klasyfikacji (śmierć okołoporodowa, 3,9 vs. 1,8 zgonów na 1000 porodów, P = 0,003, śmierć noworodków, 1,6 vs. 0,6 zgonów na 1000 porodów, P = 0,02).
Zabiegi położnicze były częstsze u kobiet, które planowały porody w szpitalu niż u kobiet, które wydały ze szpitala (30,4% w porównaniu z 1,5% w przypadku indukcji porodu i 26,4% w porównaniu z 1,1% w przypadku wzrostu porodu, P <0,001 dla oba porównania) (tabela 3). Na procedury szpitalne nie miała wpływu zmiana klasyfikacji przeniesionych pacjentów, ale stawki poza szpitalem dla zabiegów położniczych wzrosły po reklasyfikacji transferów (do 4,8% dla indukcji i do 7,5% dla augmentacji). Wśród wszystkich kobiet, które dostarczyły w szpitalu, 24,7% miało cesarskie cięcie. Po przeklasyfikowaniu przeniesionych pacjentów, wskaźnik cesarskiego cięcia poza szpitalem (wykonywany przez lekarza, który nie był planowanym porodzie) wynosił 5,3%. Poważne działania niepożądane występujące u matki były rzadkie we wszystkich sytuacjach porodowych.
Tabela 4. Tabela 4. Planowane poza szpitalem urodzenia po przeklasyfikowaniu transferów szpitalnych jako zaplanowane urodzenia poza szpitalem.W analizach dostosowanych do rasy matki i grupy etnicznej, wieku, parzystości i stanów medycznych związanych z większym ryzykiem, Powiązania między planowaną lokalizacją porodu a najcięższymi wynikami i procedurami położniczymi pozostały istotne (Tabela 4). Planowane porody poza szpitalem wiązały się ze zwiększoną szansą na śmierć okołoporodową (skorygowany iloraz szans, 2,43, przedział ufności 95% [CI], 1,37 do 4,30, skorygowana różnica ryzyka, 1,52 zgony na 1000 urodzeń, 95% CI, 0,51 do 2,54 na 1000) i śmierci noworodków (skorygowany iloraz szans, 2,87; 95% CI, 1,10 do 7,47, skorygowana różnica ryzyka, 0,63 zgony na 1000 urodzeń, 95% CI, 0,03 do 1,24 na 1000), ale nie było znacznego wzrostu w obliczu śmierci niemowląt
[przypisy: odma samoistna, opryszczka na pensie, fenspiridi hydrochloridum ]

Powiązane tematy z artykułem: fenspiridi hydrochloridum odma samoistna opryszczka na pensie