Prawdopodobnie mysli on, ze jezeli chlopiec bedzie karany, jezeli otrzyma duza ilosc wskazówek i bedzie kontrolowany, wyrobi w sobie dyscypline wewnetrzna

Prawdopodobnie myśli on, że jeżeli chłopiec będzie karany, jeżeli otrzyma dużą ilość wskazówek i będzie kontrolowany, wyrobi w sobie dyscyplinę wewnętrzną. Nauczyciel myśli tak prawdopodobnie, dlatego, że są to pojęcia, które na ogół mają ludzie o dyscyplinie i jej znaczeniu. Powszechne pojęcia o dyscyplinie, podobnie jak wiele popularnych pojęć o ludzkim postępowaniu, opierają się częściowo na zdrowych zasadach a częściowo na pobożnych życzeniach. Na przykład prawdą jest, że dzieci potrzebują kierownictwa i kontroli, lecz jest rzeczą nieprawdopodobną, by nauczyły się samokontroli i kierowania sobą, jeśli stale i na każdym kroku są kontrolowane i kierowane. Trudność polega na tym, że najłatwiejsze jest narzucenie kontroli niż pomoc dzieciom w kontrolowaniu siebie samych. Z tego względu chętnie wierzymy, że dzieci uczą się dyscypliny wewnętrznej, gdy wymaga się od nich posłuszeństwa. Chociaż nauczyciele mogą się nie zgadz ać, co do tego, w jakim stopniu dzieci potrzebują kontroli i kierowania, na ogól jednak zgadzają się, że dzieci powinny się uczyć dyscypliny wewnętrznej, aby wyrosły na ludzi odpowiedzialnych, praworządnych, dbałych o dobro innych i zdolnych do pełnienia ważnych zadań życiowych pomimo frustracji i trudności. Powstaje pytanie, w jaki sposób możemy pomóc dzieciom rozwinąć te wartości? Jedna odpowiedź brzmi, że szkoły powinny pomóc dzieciom wyrobić w sobie dyscyplinę wewnętrzną przez nauczanie takich wartości i tradycji, jak fair play, poszanowanie cudzych poglądów, wolność poszukiwania prawdy, prawo osób słabszych i niżej stojących do tego, żeby być wysłuchanym. Clarence W. Hunnicutt poczynił wzmianki o nauczaniu takich wartości, wygłaszając wykład na Uniwersytecie w Syrakuzach w roku 1949. [przypisy: granuflex pasta, skrzywienie prącia, moksonidyna ]

Powiązane tematy z artykułem: granuflex pasta moksonidyna skrzywienie prącia