Przewage kary w podejsciu do problemów dzieci wykazuja badania Carola J

Przewagę kary w podejściu do problemów dzieci wykazują badania Carola J. Henninga, przeprowadzone wśród 225 dyrektorów szkół średnich w stanach Iowa, Missouri i Nebraska, Połowa dyrektorów oznajmiła, że stosuje kary fizyczne, lecz zapewniali, że czynią to rzadko. Woleli opisane powyżej psychologiczne metody kar. Tylko dwóch dyrektorów oświadczyło, że przy niewłaściwym zachowaniu się ucznia stosowali coś innego niż karę. Jeden powiedział, że szkoła próbowała poznać, jakie trudności ma winowajca, i podsunąć mu coś, co go interesuje, w czym mógłby celować, a drugi że szkoła starała się zrozumieć środowisko każdego dziecka i tło jego postępowania, a następnie prowadziła rozmowy z winowajcą i z jego rodzicami, jeżeli było to konieczne. Według badań, przeprowadzonych przez Franka Slobetza, nauczyciele szkól podstawowych są mniej skłonni do stosowania kar Slobetz zapytał 290 nauczycieli, jak postąpiliby w następujących sytuacja ch: Mary rozmawiała na lekcji przy każdej okazji; czterech chłopców grało w kulki o pieniądze; Eddie był w pracy niedbały i nieporządny; Howard i Sam pobili się na boisku; Betty wzięła pięć centów, które do niej nie należały. Mniejszość nauczycieli wypowiedziała się za zastosowaniem różnego rodzaju kar; co 10 osób oświadczyło, że zastosowaliby naganę lub krytykę; co 10 – że pozbawiliby ucznia jakichś przywilejów, 4% zastosowaliby areszt lub dodatkowe lekcje do odrobienia; 20% – wymagałoby od dzieci jakiegoś zadośćuczynienia, zaś po 1% – proponuje takie formy kary, jak kara fizyczna, odesłanie lub odwołanie się do dyrektora i grzywna pieniężna. [patrz też: skrzywienie prącia, wizaz pl intymnie, odma samoistna ]

Powiązane tematy z artykułem: odma samoistna skrzywienie prącia wizaz pl intymnie