Wizyty w Departamencie ds. Wyjazdów Ratunkowych na Niepożądane Wydarzenia związane z Suplementami Diety ad 6

Chociaż liczba wizyt w oddziałach ratunkowych i hospitalizacjach była mniejsza niż 5% liczby zgłoszonych uprzednio dla produktów farmaceutycznych, 27 suplementów diety jest regulowanych i sprzedawanych pod domniemaniem bezpieczeństwa. Chociaż częstość wizyt na oddziale ratunkowym w przypadku niepożądanych zdarzeń związanych z narkotykami jest niska wśród młodych osób dorosłych, 27 więcej niż jedna czwarta (28%) wizyt w oddziałach ratunkowych w związku z niepożądanymi zdarzeniami związanymi z suplementem w naszym badaniu dotyczyła młodych dorosłych w wieku od 20 lat i 34 lata. Ubytki masy ciała lub produkty energetyczne spowodowały ponad połowę tych wizyt, zwykle w przypadku objawów kardiologicznych (kołatanie serca, ból w klatce piersiowej lub tachykardia). Warto zauważyć, że objawy kardiologiczne częściej zgłaszano podczas wizyt w oddziałach ratunkowych w przypadku zdarzeń niepożądanych związanych z utratą wagi (43%) i produktami energetycznymi (46%) niż w przypadku stymulantów na receptę. W poprzednim badaniu28, w którym wykorzystano to samo źródło danych, co w naszym badaniu, objawy sercowe udokumentowano w 23% wizyt w oddziałach ratunkowych, które były związane ze stymulantami na receptę, które mają ostrzeżenia na etykiecie o niekorzystnych efektach sympatykomimetycznych. W przeciwieństwie do leków dostępnych bez recepty lub na receptę, nie ma wymagań, aby zidentyfikować niepożądane skutki dla opakowań suplementów diety. Klinicyści mogą być zachęcani do edukowania pacjentów o potencjalnych działaniach kardiologicznych związanych z tymi produktami. Jednakże, ponieważ historie suplementów diety są rzadko uzyskiwane, 29-32 szczególnie wśród młodych dorosłych, 31 innych możliwości informowania użytkowników o tych potencjalnych szkodliwych skutkach może być potrzebne.
Nienadzorowane przyjmowanie przez dzieci spowodowało więcej niż jedną piątą (21%) wszystkich szacowanych wizyt w oddziałach ratunkowych w związku z niepożądanymi zdarzeniami związanymi z suplementem, przy czym prawie dwie trzecie dotyczyło mikroelementów. Opakowania odporne na dzieci nie są wymagane w przypadku suplementów diety innych niż zawierające żelazo 33, i pomimo takiego opakowania suplementy żelaza były drugim najczęściej stosowanym rodzajem suplementu w przypadku bezsilnego przyjmowania przez dzieci. Innowacyjne opakowania bezpieczeństwa i ukierunkowana edukacja w zakresie bezpiecznego przechowywania to potencjalne interwencje mające na celu ograniczenie przyjmowania suplementów przez dzieci bez nadzoru.34
Wśród osób starszych problemy z połknięciem spowodowały prawie 40% wizyt w oddziałach ratunkowych w związku ze zdarzeniami niepożądanymi związanymi z suplementem, a mikroelementy dotyczyły ponad 80% tych wizyt. FDA zaleca ograniczenie wielkości tabletek farmaceutycznych do 22 mm i wymaga raportowania wielkości i kształtu tabletek na skróconych aplikacjach dla nowych leków.35 Jednak nie ma zaleceń dotyczących rozmiaru ani podobnych wymagań dotyczących raportowania dla suplementów diety. Duże ilości lub wiele rodzajów mikroelementów są często pakowane w jedną dużą pigułkę, a wiele mikroskładników odżywczych zbliżonych lub przekraczających 22 mm jest dostępnych w handlu. 36 Uwagi dotyczące zmniejszenia liczby wizyt w oddziałach ratunkowych w przypadku problemów z połykaniem obejmują zmniejszenie wielkości pigułek lub stosowanie innych pojazdów dostarczających (np. płynów, żeli lub proszków), w szczególności dla mikroelementów dla osób starszych, wraz z edukacją pacjentów na temat metod unikania problemów z połykaniem.
Należy odnotować ograniczenia naszej analizy
[przypisy: neuroborelioza objawy, guma ksantanowa szkodliwość, sarkoidoza płucna ]

Powiązane tematy z artykułem: guma ksantanowa szkodliwość neuroborelioza objawy sarkoidoza płucna