Wizyty w Departamencie ds. Wyjazdów Ratunkowych na Niepożądane Wydarzenia związane z Suplementami Diety ad

Szpitale te stanowią reprezentatywną w skali kraju próbkę prawdopodobieństwa ze wszystkich szpitali z co najmniej sześcioma łóżkami i 24-godzinnymi oddziałami ratunkowymi (z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych i penitencjarnych) w Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach, z czterema warstwami opartymi na wielkości szpitala i piątej warstwie dla szpitali pediatrycznych. Wyszkoleni pracownicy abstrakcyjni w każdym szpitalu dokonali przeglądu zapisów klinicznych każdej wizyty w oddziale ratunkowym, aby zidentyfikować zdiagnozowane przez lekarza zdarzenia niepożądane i zgłosiły do 2 zaangażowanych produktów i 10 współistniejących produktów, jak opisano powyżej.25 Abonenci odnotowali także opisy narracyjne zdarzenia, w tym poprzedzające go okoliczności , lekarz diagnozuje, testuje, terapie wykonywane w oddziale ratunkowym lub przez służbę ratownictwa medycznego i wynik pacjenta. Dane narracyjne zostały zakodowane za pomocą słownika medycznego dla działań regulacyjnych (MedDRA), wersja 9.1. Ponieważ gromadzenie danych uważane jest za działanie w zakresie nadzoru nad zdrowiem publicznym, nie było wymogu zatwierdzania przez komisje etyczne instytucji lub komisje przeglądowe.26
Definicje badań
Przypadki określano jako wizyty w oddziałach ratunkowych w przypadku problemów, które lekarz prowadzący wyraźnie przyznał się do stosowania suplementów diety. Ta analiza obejmowała podawanie doustne ziołowych lub uzupełniających produktów odżywczych (w tym składników roślinnych, dodatków do drobnoustrojów i aminokwasów) i mikroelementów (witamin i minerałów), ale wykluczono produkty, które są zazwyczaj uważane za żywność lub napoje (np. Napoje energetyczne, napoje ziołowe herbaty) . W analizie uwzględniono również dodatkowe produkty, które są często używane przez konsumentów w celu uzupełnienia stanu zdrowia, ale nie są objęte regulacyjną definicją suplementów diety (np. Miejscowe produkty ziołowe lub homeopatyczne). Ziołowe lub uzupełniające produkty żywieniowe zostały podzielone na kategorie zgodnie z typowymi przyczynami stosowania. (Szczegółowe definicje i konkretne produkty znajdują się w tabelach S1 i S2 w Dodatku uzupełniającym, wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.)
Zdarzenia niepożądane zostały skategoryzowane jako działania niepożądane, reakcje alergiczne, nadmierne dawki, niewysuszone przyjmowanie przez dzieci lub inne zdarzenia (np. Dławienie). Przypadki śmierci w drodze na oddział ratunkowy lub po przyjeździe zostały wykluczone, ponieważ praktyki rejestracji zgonów różnią się w poszczególnych szpitalach uczestniczących w programie, a często brakuje informacji na temat okoliczności zdarzenia. Nie uwzględniono także wizyt związanych z celową samookaleczeniem, nadużywaniem narkotyków, niepowodzeniami terapeutycznymi, nieprzestrzeganiem lub wycofaniem. Kategoryzacja symptomów została oparta na kodowanych przez MedDRA narracjach.
Analiza statystyczna
Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich włączyła przypadki zdarzeń niepożądanych na podstawie odwrotnego prawdopodobieństwa selekcji po dostosowaniu w przypadku braku reakcji i braku udziału szpitala oraz uwzględniając zmiany liczby wizyt w oddziałach ratunkowych w USA każdego roku. Obliczyliśmy szacunki krajowe jako sumę liczby przypadków pomnożonych przez ich odpowiednie wagi i odpowiadające im przedziały ufności 95%, stosując procedurę SURVEYMEANS w oprogramowaniu SAS, wersja 9.3 (SAS Institute). Skumulowane szacunki i odpowiadające im przedziały ufności zostały podzielone przez 10, aby obliczyć średnie roczne szacunki i przedziały ufności
[patrz też: przeglądarka do sanatorium, wizaz pl intymnie, pochp rokowania ]

Powiązane tematy z artykułem: pochp rokowania przeglądarka do sanatorium wizaz pl intymnie