zakrzep sledzionowy

Wątroba jednak nie jest całkowicie pozbawiona krwi i wtedy, gdy żyła pozostaje niedrożna. W takich przypadkach wątroba otrzymuje krew przez tętnicę wątrobową oraz przez wytwarzające się drogi okolne i przez tzw. żyły wrotne dodatkowe (venae hepatopetales), zwłaszcza przez żyły Sappeya, odprowadzające bezpośrednio do wątroby krew żylną z sąsiedztwa z ominięciem żyły wrotnej. Gdy zakrzep rozwija się powoli, wątroba jest nieco zmniejszona,poza tym jej budowa jest zachowana, jeżeli przed wytworzeniem się zakrzepu nie było w niej zmian. Objawy: Postać korzeniowa zakrzepu żyły wrotnej przebiega jako zapalenie otrzewnej i niedrożności jelit. Ostry zakrzep żyły wrotnej pniowy powstaje nagle wśród zupełnego zdrowia albo w toku nieistniejącej już choroby wątroby lub innych narządów. Cechują go wymioty i biegunki, często krwawe, zależnie od pęknięcia głębokich żył które rozszerzają się, gdy żyła wrotna staje się niedrożna. Nadto wskutek utrudnienia krążenia w żyle wrotnej bardzo szybko powstaje puchlina brzuszna, gromadząca się ponownie w bardzo krótkim czasie po wypuszczeniu, oraz powiększenie śledziony. Żółtaczki nie ma. Powierzchowne żyły brzucha rozszerzają się dopiero wtedy, gdy sprawa przewleka się. Postać przewlekłą zakrzepu pniowego cechuje utrudnienie krążenia w żyle wrotnej. Toteż stwierdza się znaczne powiększenie śledziony oraz puchlinę brzuszną. Szybko nawracającą po wypuszczeniu. Żyły ściany brzusznej są rozszerzone stosunkowo rzadko. Natomiast wybitnie są rozszerzone głębokie połączenia żylne między żyłami przełyku, żołądka i jelit a ży ami torebki wątrobowej. Wątroba jest zmniejszona. W przebiegu choroby nieraz powstają krwawe wymioty . Wskutek pęknięcia nadmiernie rozszerzonych żył przełyku oraz krwawe stolce, zależnie od pęknięcia rozszerzonych żył odbytniczych. Po krwotoku śledziona znaczcie się zmniejsza. Rozpoznanie: Za ostrą postacią zakrzepu żyły wrotnej przemawiają nagłe powstanie dużej puchliny brzusznej, wymioty i biegunki, często krwawe oraz szybkie powiększenie śledziony przy obecności właściwych czynników przyczynowych. Postać przewlekłą zakrzepu żyły wrotnej rozpoznaje się przeważnie jako marskość wątroby, tym bardziej że zakrzep nieraz do niej się dołącza. Objawy kliniczne marskości wątroby i zakrzepu żyły wrotnej mogą być takie same, z tą tylko różnicą że w marskości wątroby lewy jej płat jest wybitnie zmniejszony, powierzchnia zaś jest drobnoziarnista. Rokowanie w ostrej postaci zakrzepu żyły wrotnej jest przeważnie niepomyślne. W postaci przewlekłej zależy od przyczyny choroby i stopnia rozwoju obocznych dróg krwionośnych. [patrz też: opryszczka na pensie, odma samoistna, sarkoidoza płucna ]

Powiązane tematy z artykułem: odma samoistna opryszczka na pensie sarkoidoza płucna