Zakrzep zyly wrotnej

Zakrzep żyły wrotnej (pylethrombosis) Przyczyny: Najczęstszą przyczyną zakrzepu żyły wrotnej jest bardzo znaczny ucisk głównego jej pnia lub głównych jej gałęzi. Na tym tle powstaje zakrzep żyły wrotnej najczęściej w przewlekłych chorobach wątroby, zwłaszcza w jej marskości i kile, następnie w przypadkach ucisku przez nowotwór, usadowiony w jednym z narządów sąsiednich lub przez postronki łącznotkankowe, które powstają jako zejście zapalenia w okolicy wrót wątroby np. w przebiegu wrzodu trawiennego dwunastnicy, gruźliczego zapalenia otrzewnej itd. Prócz ucisku wywołującego zwolnienie prądu krwi w żyle wrotnej odgrywają rolę także zmiany w ścianie żyły o charakterze stwardnienia (sclerosis v. portae), stale towarzyszące marskości wątroby. Kiła, uraz i zapalenie w zakresie dorzeczy żyły wrotnej, zapalenie wyrostka robaczkowego i in. mogą również być przyczyną stwardnienia żyły wrotnej i jej zakrzepu. Zakrzep żyły wrotnej spostrzega się także w przypadkach toksycznego uszkodzenia jej śródbłonka ze zwolnieniem prądu krwi. Pod koniec życia powstaje czasami zakrzep wiądowy (pylethrombosis marantica). Wreszcie ostry zakrzep żyły wrotnej towarzyszy ostremu jej zapaleniu. Zakrzep żyły wrotnej może powstawać początkowo w jednym z jej dopływów, np. w żyle śledzionowej i zwiększając się wrastać w pień żyły wrotnej. Anatomia patologiczna. Ze względu na siedzibę i rozprzestrzenienie odróżnia się 4 postacie zakrzepu żyły wrotnej, mianowicie: 1) zakrzep korzeniowy (pylethrombosis radicularis), gdy zakrzep znajdujący się w jednym z dopływów żyły szerzy się na żyłę wrotną; 2) zakrzep końcowy (pylethrom.bosis terminalis) z siedzibą w rozgałęzieniach wewnątrzwątrobowych żyły wrotnej; 3) zakrzep pniowy (pylethrombosis truncularis); 4) zakrzep śledzionowy (pylethrombosis lienalis) z siedzibą zakrzepu w żyle śledzionowej. W postaci korzeniowej rozwija się szybko zapalenie otrzewnej i niedrożność jelit, wiodąca do śmierci. Zakrzep końcowy p. Zawał żyły wrotnej. Zakrzep pniowy przebiegający ostro nie pociąga za sobą zmian histopatologicznych w wątrobie, natomiast rozwijający się p o woli wywołuje znamienne zmiany anatomiczne. Mianowicie stwierdza się w tej postaci przekrwienie w dorzeczu żyły wrotnej, znaczne powiększenie śledziony i puchlinę brzuszną. Jeżeli zakrzep jest jałowy może nastąpić wrastanie doń tkanki łącznej, czyli tzw. organizacja skrzepliny. W miejscu zorganizowanej skrzepliny może z czasem powrócić drożność tyły wskutek całkowitego lub częściowego rozpuszczenia się skrzepliny. Gdy nastąpi taka rekanalizacja, wątroba otrzymuje znowu część krwi przez żyłę wrotną. [patrz też: pogryzienie przez meszki, sarkoidoza płucna, przeglądarka do sanatorium ]

Powiązane tematy z artykułem: pogryzienie przez meszki przeglądarka do sanatorium sarkoidoza płucna