ZAWAL WATROBY

Wszystkie te cechy wątroby nie ulegają już zmianom z poprawą krążenia, jak to bywa w poprzednim okresie. przebieg choroby zależy od stanu niewydolności prawej komory serca, zwłaszcza w okresie początkowym. Mianowicie poprawie krążenia towarzyszy zmniejszenie przekrwienia wątroby, ustępuje ono jednak później niż inne objawy niewydolności krążenia, a w zwężeniu lewego ujścia żylnego pozostaje zazwyczaj w nieznacznym stopniu jako objaw stały. Rozpoznanie biernego przekrwienia wątroby opiera się na stwierdzeniu u chorego z niewydolnością krążenia lub zaciskającym zapaleniem osierdzia powiększonej wątroby o powierzchni gładkiej, brzegu zaokrąglonym, uciskowo bolesnej. Duże znaczenie rozpoznawcze ma zmienność rozmiarów wątroby, zależna od poprawy i pogorszenia stanu narządu krążenia. Rokowanie w biernym przekrwieniu wątroby zależy od choroby podstawowej. Leczenie w biernym przekrwieniu wątroby przyczynowe, a więc takie sarno jak w niewydolności osłabienia prawej komory (t. I). 3. ZAWAŁ WĄTROBY (INFARCTUS HEPATIS) [hasła pokrewne: odma samoistna, moksonidyna, amol na zatoki ]

Powiązane tematy z artykułem: amol na zatoki moksonidyna odma samoistna